Tên nhà trường: THPT Huỳnh Thúc Kháng
Ghi chú: 2023-2024

Mục lục

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
2 Văn
Toán
1 Liên
Toán
1 Liên
M T
5 Huệ
TD
5 C Cường
M T
5 Huệ
Tiết 2
2 Văn
Văn
6 Nam
Toán
1 Liên
Toán
1 Liên
Anh
9 Trà
Tiết 3 Sử
7 Hà
Anh
9 Trà
Văn
6 Nam
Sinh
4 Sen

2 Văn

2 Văn
Tiết 4 Anh
9 Trà
Hóa
3 Thuận
Văn
6 Nam
Hóa
3 Thuận
QP
5. Trường
Sinh
4 Sen
Tiết 5 Hóa
3 Thuận
--- --- --- --- SH
2 Văn
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
3 Trang
Toán
1 Nhân2
Hóa
3 Trang
Toán
1 Nhân2
Anh
9 Lý

2 Duy
Tiết 2 Hóa
3 Trang
QP
5. Trường
Sử
7 Hà
Sinh
4 Sen
Toán
1 Nhân2

2 Duy
Tiết 3 Sinh
4 Sen
TD
5 Luận
Văn
6 Tâm
M T
5 Huệ
Toán
1 Nhân2
Hóa
3 Trang
Tiết 4
2 Duy
Văn
6 Tâm
Văn
6 Tâm
M T
5 Huệ
Anh
9 Lý
Tiết 5 Anh
9 Lý
--- --- --- --- SH
3 Trang
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
4 Sen
TD
5 Luận
Hóa
3 Thảo
Anh
9 Thuyên
Văn
6 Thủy
Hóa
3 Thảo
Tiết 2 Anh
9 Thuyên
M T
5 Huệ
Toán
1 Nhân1
Văn
6 Thủy
M T
5 Huệ
Tiết 3 Toán
1 Nhân1
QP
5. Trường
Văn
6 Thủy
Toán
1 Nhân1

2 Hùng

2 Hùng
Tiết 4 Sử
7 Hà
Sinh
4 Sen
Toán
1 Nhân1
Sinh
4 Sen
Anh
9 Thuyên

2 Hùng
Tiết 5 Hóa
3 Thảo
--- --- --- --- SH
4 Sen
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
3 Tịnh
--- TD
5 Thu
Văn
6 Ngọc
Toán
1 Phúc

2 Nga
Tiết 2
2 Nga
Sinh
4 Sen
Văn
6 Ngọc
M T
5 Huệ
Hóa
3 Tịnh
Tiết 3 Hóa
3 Tịnh
Sử
7 Hà
QP
5. Trường
Toán
1 Phúc

2 Nga
Toán
1 Phúc
Tiết 4 Sinh
4 Sen
Anh
9 Nguyễn
M T
5 Huệ
Anh
9 Nguyễn
Hóa
3 Tịnh
Toán
1 Phúc
Tiết 5 Anh
9 Nguyễn
--- --- --- --- SH
3 Tịnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
9 Lý
QP
5. Trường
Anh
9 Lý
Địa
8 Vương

2 Nga
Văn
6 Liễu
Tiết 2 Tin
1.Hạ
Địa
8 Vương
Tin
1.Hạ
Văn
6 Liễu
Anh
9 Lý
Toán
1 Thuần
Tiết 3 Anh
9 Lý
TD
5 Thu
Địa
8 Vương
Văn
6 Liễu
Sử
7 Chi
Toán
1 Thuần
Tiết 4 Toán
1 Thuần
Văn
6 Liễu
CD
7 Hậu
CD
7 Hậu

2 Nga
Tiết 5 Sử
7 Chi
--- --- --- --- SH
9 Lý
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
9 Thuyên
Địa
8 Vương
Địa
8 Vương
Toán
1 Nữ
QP
5. Trường
Sử
7 Chi
Tiết 2 Toán
1 Nữ
Sử
7 Chi
CD
7 Quý
Địa
8 Vương
Anh
9 Thuyên
Tin
1.Hạ
Tiết 3 Toán
1 Nữ

2 Sơn

2 Sơn
Anh
9 Thuyên
TD
5 Thu
Văn
6 Tú
Tiết 4 Văn
6 Tú
CD
7 Quý
Tin
1.Hạ
Văn
6 Tú
Anh
9 Thuyên
Tiết 5 Văn
6 Tú
--- --- --- --- SH
9 Thuyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
10A7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
9 Nguyễn
Tin
1.Thành
CD
7 Quý
Anh
9 Nguyễn

2 Duy
Toán
1 Nhân2
Tiết 2
2 Duy
Văn
6 Thủy
Sử
7 Chi
Toán
1 Nhân2
QP
5. Trường
Toán
1 Nhân2
Tiết 3 Sử
7 Chi
Văn
6 Thủy
Địa
8 Phong
CD
7 Quý
TD
5 Hoàng
Văn
6 Thủy
Tiết 4 Anh
9 Nguyễn
Địa
8 Phong
Tin
1.Thành
Địa
8 Phong
Anh
9 Nguyễn
Tiết 5 Văn
6 Thủy
--- --- --- --- SH
9 Nguyễn
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
10A8
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
3 Hường
Anh
9 Trà
QP
5. Trường
Địa
8 Phong
CN
4 Anh
Toán
1 Minh
Tiết 2 Hóa
3 Hường
Địa
8 Phong
Địa
8 Phong
Anh
9 Trà
Văn
6 Hoa
Toán
1 Minh
Tiết 3 CN
4 Anh
Tin
1.Thành
TD
5 Hoàng
Tin
1.Thành
Văn
6 Hoa
Văn
6 Hoa
Tiết 4 Sử
7 Quý
Văn
6 Hoa
Toán
1 Minh
Hóa
3 Hường
Anh
9 Trà
Tiết 5 Toán
1 Minh
--- --- --- --- SH
3 Hường
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
10A9
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
4 Anh
TD
5 T Cường
Văn
6 Tâm
Toán
1 Thuần
Toán
1 Thuần
Văn
6 Tâm
Tiết 2 Văn
6 Tâm
Anh
9 Lý
Tin
1.Thành
Toán
1 Thuần
Anh
9 Lý
Tiết 3 Văn
6 Tâm
Địa
8 Phong
Tin
1.Thành
Địa
8 Phong
Hóa
3 Tịnh
Hóa
3 Tịnh
Tiết 4 Anh
9 Lý
QP
5. Trường
Địa
8 Phong
Sử
7 Quý
CN
4 Anh
CN
4 Anh
Tiết 5 Toán
1 Thuần
--- --- --- --- SH
4 Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
6 Liễu
Địa
8 Anh

2 Sơn
Văn
6 Liễu
Toán
1 Liên
Toán
1 Liên
Tiết 2 Anh
9 Nguyễn

2 Sơn
QP
5. Trường
Địa
8 Anh
Toán
1 Liên
Toán
1 Liên
Tiết 3 Văn
6 Liễu
Anh
9 Nguyễn
TD
5 T Cường
Anh
9 Nguyễn
M T
5 Huệ
CN
2 Hanh
Tiết 4 Văn
6 Liễu
CN
2 Hanh
M T
5 Huệ
Sử
7 Hà
Địa
8 Anh
Tiết 5
2 Sơn
--- --- --- --- SH
6 Liễu
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
10A11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
2 Hanh
CN
2 Hanh
M T
5 Huệ
Anh
9 Trà
TD
5 T Cường

2 Hùng
Tiết 2 Toán
1 Nguyên
Sử
7 Hà
Văn
6 Hoa
Văn
6 Hoa

2 Hùng
Tiết 3 Toán
1 Nguyên
Địa
8 Anh
Toán
1 Nguyên
Văn
6 Hoa
QP
5. Trường
M T
5 Huệ
Tiết 4 Địa
8 Anh
Anh
9 Trà
Toán
1 Nguyên
Địa
8 Anh

2 Hùng
CN
2 Hanh
Tiết 5 Anh
9 Trà
--- --- --- --- SH
2 Hanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
11B1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
9 Quỳnh
Hóa
3 Bảo
Toán
1 Minh
Toán
1 Minh
Sử
7 Chi
Hóa
3 Bảo
Tiết 2
2 Sâm
QP
5. Vịnh
Văn
6 Nhãn
Toán
1 Minh
Anh
9 Quỳnh

2 Sâm
Tiết 3 Văn
6 Nhãn
TD
5 C Cường
Sinh
4 Phi
Hóa
3 Bảo

2 Sâm
Toán
1 Minh
Tiết 4 Văn
6 Nhãn
Tin
1.Hùng
Sinh
4 Phi
Tin
1.Hùng
Anh
9 Quỳnh
Tiết 5 Anh
9 Quỳnh
--- --- --- --- SH
9 Quỳnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
11B2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
2 Sâm
TD
5 C Cường
Hóa
3 Kiều
Hóa
3 Kiều
Tin
1.Hùng
Toán
1 Thuần
Tiết 2 Toán
1 Thuần
Sinh
4 Phi
Sinh
4 Phi
Anh
9 Trang
Hóa
3 Kiều
Tiết 3 Toán
1 Thuần
Tin
1.Hùng
Văn
6 Tú
Văn
6 Tú
Anh
9 Trang
Sử
7 Chi
Tiết 4
2 Sâm
QP
5. Vịnh
Văn
6 Tú
Toán
1 Thuần

2 Sâm

2 Sâm
Tiết 5 Anh
9 Trang
--- --- --- --- SH
2 Sâm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
11B3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
1.Hạ
Văn
6 Nhãn
Tin
1.Hạ
Toán
1 Liên
QP
5. Vịnh
Sinh
4 Hồng
Tiết 2 Sinh
4 Hồng
Toán
1 Liên

2 Sơn
Anh
9 Chung
Anh
9 Chung
Hóa
3 Bảo
Tiết 3
2 Sơn
Hóa
3 Bảo
Văn
6 Nhãn
Tin
1.Hạ
TD
5 Chung
Toán
1 Liên
Tiết 4 Sử
7 Chi

2 Sơn
Văn
6 Nhãn
Hóa
3 Bảo
Toán
1 Liên
Tiết 5 Anh
9 Chung
--- --- --- --- SH
1.Hạ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
11B4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
4 Hồng
QP
5. Vịnh

2 Hằng
Văn
6 Tú
Toán
1 Nhân2
Tin
1.Hạ
Tiết 2 Sử
7 Chi
Anh
9 Hoàng

2 Hằng
Văn
6 Tú
Hóa
3 Hy
Hóa
3 Hy
Tiết 3 Hóa
3 Hy
TD
5 Chung
Tin
1.Hạ
Toán
1 Nhân2
Văn
6 Tú
Sinh
4 Hồng
Tiết 4 Anh
9 Hoàng
Anh
9 Hoàng
Toán
1 Nhân2
Sinh
4 Hồng
Toán
1 Nhân2
Tiết 5
2 Hằng
--- --- --- --- SH
4 Hồng
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
11B5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
2 Hằng
Địa
8 Nam
QP
5. Vịnh
Tin
1.Hạ
Văn
6 Tú
Văn
6 Tú
Tiết 2 Văn
6 Tú
Anh
9 Quỳnh
CD
7 Hậu
Toán
1 Thuận
Văn
6 Tú
Toán
1 Thuận
Tiết 3 Anh
9 Quỳnh
Anh
9 Quỳnh
TD
5 C Cường
Toán
1 Thuận
CD
7 Hậu
Tin
1.Hạ
Tiết 4
2 Hằng
Sử
7 Nguyệt
Sử
7 Nguyệt
Địa
8 Nam

2 Hằng
Tiết 5 Địa
8 Nam
--- --- --- --- SH
2 Hằng
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
11B6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
2 Nga
Sử
7 Nguyệt
Địa
8 Nam
Văn
6 Nhãn
Văn
6 Nhãn
Địa
8 Nam
Tiết 2 Anh
9 Trang
Văn
6 Nhãn
QP
5. Vịnh
Toán
1 Thuần
CD
7 Hậu
CD
7 Hậu
Tiết 3 Địa
8 Nam
Văn
6 Nhãn
TD
5 Luận
Toán
1 Thuần
Toán
1 Thuần

2 Nga
Tiết 4 Tin
1.Thành
Anh
9 Trang
Tin
1.Thành

2 Nga
Anh
9 Trang
Tiết 5 Sử
7 Nguyệt
--- --- --- --- SH
2 Nga
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
11B7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
9 Chung
Toán
1 Sang
CD
7 Hậu
Tin
1.Thành
CD
7 Hậu
QP
5. Vịnh
Tiết 2
2 Hằng
Toán
1 Sang
Sử
7 Nguyệt
Văn
6 Nam
Địa
8 Nam
Địa
8 Nam
Tiết 3 Anh
9 Chung
Địa
8 Nam
Sử
7 Nguyệt
Văn
6 Nam
Anh
9 Chung
TD
5 Thu
Tiết 4 Văn
6 Nam
Tin
1.Thành

2 Hằng
Toán
1 Sang
Anh
9 Chung
Tiết 5 Văn
6 Nam
--- --- --- --- SH
9 Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
11B8
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- Anh
9 Quỳnh
Văn
6 Nhãn
CD
7 Hậu
Anh
9 Quỳnh

2 Sâm
Tiết 2 Anh
9 Quỳnh
Sử
7 Nguyệt
Tin
1.Thành
Sử
7 Nguyệt
Văn
6 Nhãn
QP
5. Vịnh
Tiết 3
2 Sâm
Toán
1 Nhân2
Địa
8 Nam
Văn
6 Nhãn
Địa
8 Nam
TD
5 Chung
Tiết 4 Địa
8 Nam
Toán
1 Nhân2
CD
7 Hậu
Văn
6 Nhãn
Toán
1 Nhân2
Tiết 5 Tin
1.Thành
--- --- --- --- SH
5 Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
11B9
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
9 Trang
CN
4 Hải
Văn
6 Nam
Văn
6 Nam
Tin
1.Thiện
TD
5 Thu
Tiết 2 Địa
8 Anh
Địa
8 Anh
Văn
6 Nam
CD
7 Hà
Toán
1 Sang
Tiết 3 Toán
1 Sang
Anh
9 Trang
CN
4 Hải
Địa
8 Anh
Toán
1 Sang
QP
5. Vịnh
Tiết 4 Anh
9 Trang
Văn
6 Nam
Toán
1 Sang
Tin
1.Thiện
Anh
9 Trang
Sử
7 Hậu
Tiết 5 CD
7 Hà
--- --- --- --- SH
9 Trang
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
11B10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
8 Anh
Tin
1.Thiện
Văn
6 Hòa
Địa
8 Anh
TD
5 Thu
Sử
7 Hậu
Tiết 2 Toán
1 Minh
CN
4 Hải
Văn
6 Hòa
Văn
6 Hòa
CN
4 Hải
Tiết 3 Toán
1 Minh
Văn
6 Hòa
Toán
1 Minh
Toán
1 Minh
CD
7 Hà
Tin
1.Thiện
Tiết 4 Anh
9 Chung
Địa
8 Anh
CD
7 Hà
Anh
9 Chung
QP
5. Vịnh
Anh
9 Chung
Tiết 5 Địa
8 Anh
--- --- --- --- SH
8 Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
12C1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
2 Hoàng
Văn
6 Hòa
Tin
1.Hùng
TD
5 Luận
Văn
6 Hòa
Toán
1 Thuận
Tiết 2 Hóa
3 Thảo
Văn
6 Hòa
Hóa
3 Thảo
Sinh
4 Anh
Sử
7 Chi
Tiết 3 Toán
1 Thuận
Toán
1 Thuận
Anh
9 Tâm
QP
5. Trường

2 Hoàng
Anh
9 Tâm
Tiết 4 Toán
1 Thuận
Sử
7 Chi
Văn
6 Hòa
Toán
1 Thuận
Anh
9 Tâm

2 Hoàng
Tiết 5 Anh
9 Tâm
CD
7 Nguyệt
Địa
8 Vương
Tin
1.Hùng
CN
2 Hoàng
SH
2 Hoàng
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
12C2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
9 Hà
Sử
7 Chi
TD
5 Luận
Toán
1 Phúc

2 Hoàng
Toán
1 Phúc
Tiết 2 Sinh
4 Anh
Văn
6 Liễu
Toán
1 Phúc
Tin
1.Hùng
Văn
6 Liễu
Tiết 3
2 Hoàng
Văn
6 Liễu
Sử
7 Chi
Địa
8 Vương
Toán
1 Phúc
Anh
9 Hà
Tiết 4 Anh
9 Hà
Tin
1.Hùng
QP
5. Trường
Anh
9 Hà
CN
2 Hoàng
Hóa
3 Hường
Tiết 5 Toán
1 Phúc
Anh
9 Hà
Văn
6 Liễu
CD
7 Nguyệt
Hóa
3 Hường
SH
9 Hà
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
12C3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
2 Thúy
Tin
1.Hùng
Toán
1 Nhân1
Văn
6 Tâm
TD
5 Chung
Sinh
4 Hải
Tiết 2 CN
2 Thúy
Toán
1 Nhân1
Tin
1.Hùng
Văn
6 Tâm

2 Thúy
Tiết 3 Hóa
3 Trang
Toán
1 Nhân1
Hóa
3 Trang
Sử
7 Hà
Anh
9 Thảo
Anh
9 Thảo
Tiết 4 Anh
9 Thảo
Anh
9 Thảo
CD
7 Nguyệt
Toán
1 Nhân1

2 Thúy
Văn
6 Tâm
Tiết 5 Toán
1 Nhân1
Sử
7 Hà
Văn
6 Tâm
Địa
8 Vương
QP
5. Trường
SH
2 Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
12C4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
3 Hy
Văn
6 Thủy
Sinh
4 Hải
CD
7 Nguyệt
Hóa
3 Hy
Văn
6 Thủy
Tiết 2 Anh
9 Tâm
Tin
1.Thiện
Toán
1 Nữ
Toán
1 Nữ

2 Thúy
Anh
9 Tâm
Tiết 3 Văn
6 Thủy
Sử
7 Quý
Toán
1 Nữ
TD
5 Chung
Anh
9 Tâm
Hóa
3 Hy
Tiết 4 Văn
6 Thủy
Toán
1 Nữ
Anh
9 Tâm
Tin
1.Thiện

2 Thúy
Tiết 5 Toán
1 Nữ
Địa
8 Phong
Sử
7 Quý
QP
5. Trường
CN
2 Thúy
SH
3 Hy
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
12C5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
2 Duy
Văn
6 Hoa
Văn
6 Hoa
TD
5 C Cường
Văn
6 Hoa
Anh
9 Hà
Tiết 2 Hóa
3 Thuận
Văn
6 Hoa
Toán
1 Sang

2 Duy
Tin
1.Thiện
Tiết 3
2 Duy
Anh
9 Hà
Toán
1 Sang
Anh
9 Hà
Tin
1.Thiện
Địa
8 Nam
Tiết 4 Toán
1 Sang
Toán
1 Sang
Sử
7 Quý
QP
5. Vịnh
Toán
1 Sang
CN
2 Duy
Tiết 5 Anh
9 Hà
Hóa
3 Thuận
CD
7 Hậu
Sử
7 Quý
Sinh
4 Hồng
SH
2 Duy
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
12C6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
4 Phi
Toán
1 Nữ
TD
5 C Cường
Văn
6 Hòa
Anh
9 Thảo
Hóa
3 Kiều
Tiết 2 Địa
8 Nam
Toán
1 Nữ
Hóa
3 Kiều
Văn
6 Hòa

2 Văn
Tiết 3 Anh
9 Thảo
Anh
9 Thảo
QP
5. Vịnh
Toán
1 Nữ
Văn
6 Hòa
CD
7 Hậu
Tiết 4 Toán
1 Nữ
Tin
1.Thiện
Sinh
4 Phi
Toán
1 Nữ

2 Văn
Anh
9 Thảo
Tiết 5 Sử
7 Quý
Sử
7 Quý
Văn
6 Hòa
Tin
1.Thiện
CN
2 Văn
SH
4 Phi
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
12C7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
6 Thủy
--- CD
7 Nguyệt
Sử
7 Quý
Địa
8 Nam
Tin
1.Thiện
Tiết 2 Sinh
4 Phi
Sử
7 Quý

2 Diệp
QP
5. Vịnh
Toán
1 Phúc
Toán
1 Phúc
Tiết 3 Toán
1 Phúc
Anh
9 Hoàng
Anh
9 Hoàng
TD
5 Hoàng
Văn
6 Thủy
Hóa
3 Thảo
Tiết 4 Toán
1 Phúc
Anh
9 Hoàng
Văn
6 Thủy

2 Diệp
Văn
6 Thủy
Tiết 5 Anh
9 Hoàng
Hóa
3 Thảo
Văn
6 Thủy
Toán
1 Phúc
Tin
1.Thiện
SH
6 Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
12C8
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
1 Thuận
Toán
1 Thuận
Địa
8 Phong
Toán
1 Thuận
TD
5 Hoàng
Văn
6 Hoa
Tiết 2 Anh
9 Hà
Toán
1 Thuận
Hóa
3 Kiều
Anh
9 Hà
Anh
9 Hà
Tiết 3 CN
2 Hanh
Tin
1.Thiện
Văn
6 Hoa
Tin
1.Thiện
QP
5. Vịnh
Toán
1 Thuận
Tiết 4 CD
7 Nguyệt
Anh
9 Hà
Văn
6 Hoa
Hóa
3 Kiều
Văn
6 Hoa
Sinh
4 Phi
Tiết 5 Toán
1 Thuận

2 Diệp

2 Diệp
Sử
7 Hà
Sử
7 Hà
SH
1 Thuận
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
12C9
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
9 Thảo
Văn
6 Liễu
Toán
1 Sang
Toán
1 Sang
Toán
1 Sang
TD
5 T Cường
Tiết 2 Toán
1 Sang
CN
2 Hanh
Văn
6 Liễu
Toán
1 Sang

2 Diệp
Tiết 3 Hóa
3 Thảo
Địa
8 Vương
Văn
6 Liễu
Tin
1.Hùng
Tin
1.Hùng
Văn
6 Liễu
Tiết 4 Sinh
4 Hồng
Hóa
3 Thảo

2 Diệp
Sử
7 Hà
Anh
9 Thảo
QP
5. Vịnh
Tiết 5 Anh
9 Thảo
Anh
9 Thảo
Sử
7 Hà
CD
7 Hậu
Anh
9 Thảo
SH
9 Thảo
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh

THPT Huỳnh Thúc Kháng
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ccờ
9 Tâm
Toán
1 Nhân1
Sử
7 Chi
Toán
1 Nhân1

2 Diệp
Anh
9 Tâm
Tiết 2 Toán
1 Nhân1
Tin
1.Hùng
Toán
1 Nhân1
CD
7 Hậu
QP
5. Vịnh
Văn
6 Tâm
Tiết 3 Hóa
3 Thuận
CN
2 Hanh
Toán
1 Nhân1
Văn
6 Tâm
TD
5 T Cường
Văn
6 Tâm
Tiết 4 Anh
9 Tâm

2 Diệp
Địa
8 Vương
Tin
1.Hùng
Sinh
4 Hồng
Tiết 5 Văn
6 Tâm
Sử
7 Chi
Anh
9 Tâm
Hóa
3 Thuận
Anh
9 Tâm
SH
9 Tâm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.7 vào lúc 22/10/2023 18:01

Trở lên trên đỉnh